content[0]

2006_BBBCS

2006_catalina

2006_club_solo

2006_FC-CUP

2006_JC

2006_soujinsai

2007.6_shonsn_paddling challenge

2007_BBBSC

2007_club_sensyuken

2007_Hokulea_DK

2007_KONA

2007_OCEANZ

2007_Oshima_solo

2007_shonansai

2008_shonsn_paddling challenge

2008_uchiumi

2009_PBC_Oshima_Crossing